AIDA BENOIT

FOLLOWING THE MISTAKE

/NOU TALENT

Following the Mistake és part d’un projecte teòric-pràctic titulat The World Demands Nothing From You. Aquest projecte està conformat per una sèrie de peces que tracten d’incidir en el procés i metodologia que he seguit per al desenvolupament del mateix. Així, s’han realitzat una sèrie de fotografies, instal·lacions i performances, com l’escultura d’un cap en aigua que es desfà progressivament o aquesta sèrie fotogràfica on la imatge tendeix a desaparèixer.

El projecte sorgeix de la contradicció i la gairebé negació dels motius pels quals considero que el que realitzo es va assumint com a vàlid, establint així un recorregut fins a la destrucció de l’obra. Per tant, planteja un exercici per la construcció d’obres que s’assumeixen com errònies, el final de les quals ni es comprèn, ni s’assoleix, ni s’estableix com a tal.

En aquesta sèrie fotogràfica es presenta una relació entre la naturalesa i el mateix procés de desaparició de les obres, de tal manera que finalment el meu projecte tracta de mostrar una sèrie de peces que es conformen a partir de la seva desaparició, això suposa una contradicció: Destrueixo el que realitzo.