ANNA DOSENES

WINTER MEMORIES

/EMERGENT

Winter memories és un projecte fotogràfic que consta d’una sèrie d’imatges realitzades durant la temporada d’hivern del 2015. El projecte neix de la necessitat personal de mostrar i ensenyar les diferents experiències viscudes durant aquests mesos, fent ús de la fotografia analògica com a medi d’expressió.

Amb aquest projecte personal he volgut mostrar aquells moments que han cridat la meva atenció, fins al punt de voler-los immortalitzar a través de la fotografia, deixant un record físic del pas d’aquests mesos. Els meus sentiments, experiències i pensaments han estat materialitzats a través d’aquestes imatges.

Tot i que les imatges són diferents, compateixen un fil conductor amb la finalitat de retratar la meva visió de la vida quotidiana, ja que cadascuna d’aquestes fotografies representa una història viscuda. Es podria entendre aquest projecte com un diari fotogràfic de les experiències que he anat acumulant, tant en la rutina diària com en els petits viatges que he pogut fer.