CARLES BIXQUERT

ANY CHANGE SPARE

/NOU TALENT

carles-bixquert

Edimburg, a més de ser la capital d’Escòcia, és una de les ciutats més visitades del Regne Unit. No obstant això, tampoc és una capital molt gran, posseeix 477.660 habitants, però la seva bellesa i el seu llegat històric la converteixen en un lloc més que recomanable per als amants del turisme i els viatges. Hi han una gran quantitat de persones sense sostre a Edimburg, de diferents nacionalitats i edats.

Any change spare; és una frase utilitzada per algun/a d’ells/es per demanar unes monedes i també és el títol d’aquest projecte, tot i que el projecte no se centra únicament en les persones sense llar. El treball presentat abasta a tot tipus de persona que està als carrers d’Edimburg intentant guanyar-se la vida a canvi d’unes monedes, gent guanyant-se la vida al carrer.

Totes les fotografies estan disparades a una velocitat d’obturació lenta, centralitzant així tota l’atenció en el subjecte que està quiet. He volgut donar-li un poc de protagonisme també a l’espai i a les localitzacions, aprofitant els edificis d’Edimburg com enquadrament de les fotografies fent enquadres generals.