DANIELA PAFUNDI

ARMONÍA Y REBELIÓN

/EMERGENT

Armonía y Rebelión explora la relació entre l’anatomia humana i el cos de la naturalesa, indaga els límits entre la pell i el paisatge, els cossos i la botànica, els esquelets i la vegetació. La frontera entre els organismes humans i la flora i fauna apareix desdibuixada i s’experimenta la imbricació entre el Subjecte i la Terra, la fusió que crea un pelatge comú.

Els organismes humans o vegetals es manifesten com éssers harmònics, i al seu torn inclouen el que els porta a desviar-se: l’atzar, la ruptura, l’ingovernable. La rebel·lió no es mostra com un desordre, sinó com allò que esdevé del que té existència, la dinàmica pròpia del que està viu: allò que és imprevisible.

La sèrie busca estranyar la mirada i portar-la fins a un terreny on les oposicions evidents i els límits precisos són difícils de trobar. Al seu lloc fan la seva aparició aliatges misteriosos, unitats inesperades, barreges singulars, harmonies rebels.