LAURENT PERROT

WALKING THE LINE

/EMERGENT

Walking the highline representa una ruta virtual al llarg de les vies de ferrocarril de Barcelona. És una al·lusió al llibre de Joel Sternfeld a través d’una reflexió sobre imatges de satèl·lit i planificadors de rutes.

“En aquell imperi, l’art de la cartografia va assolir tal perfecció que el mapa d’una sola província ocupava tota una ciutat, i el mapa de l’imperi, tota una província. Amb el temps, aquests mapes desmesurats no van satisfer i els Col·legis de Cartògrafs van aixecar un mapa de l’imperi, que tenia la grandària de l’imperi i coincidia puntualment amb ell. Menys addictes a l’estudi de la cartografia, les generacions següents van entendre que aquest dilatat mapa era inútil i no sense impietat el van lliurar a les inclemències del sol i dels hiverns. Als deserts de l’oest perduren trossejades ruïnes del mapa, habitades per animals i per captaires; a tot el país no hi ha una altra relíquia de les disciplines geogràfiques.”

Jorge Luís Borges.