MARA HARO

PHILIAS

/EMERGENT

A partir de l’edat clàssica, la repressió ha estat el mètode fonamental de relació entre el poder, el coneixement i la sexualitat. L’entrega als plaers es manifesta incompatible amb la dedicació a la feina des d’una concepció capitalista. Per tant, el sexe ha estat limitat a la seva funció reproductora. Qualsevol forma de desig que tingués com a objectiu final un altre s’ha considerat, des d’aleshores, una perversió en primer lloc; després una desviació i, finalment, una parafília. Definir els interessos sexuals específics com a patològics ha portat la pèrdua dels drets civils i socials, l’internament i, fins i tot, la mort.

Avui dia, a les parafílies se les ha substituït pels “trastorns parafílics” a l’última edició del manual de referència mundial en psiquiatria, i parlar d’aquestes segueix sent un tabú; fins i tot, quan un estudi recent afirma que gairebé la meitat de la població mostra interès en comportaments sexuals considerats anòmals i que fins al 33% de la població els ha dut a terme en alguna ocasió.

Philias és una investigació visual entorn de les pràctiques eròtiques on la majoria de les persones que apareixen escenifiquen les seves filies reals. En aquesta, les estigmatitzacions i les patologies no tenen cabuda.