PAULA ARTÉS

L. 2/86

/EMERGENT

Amb aquest projecte s’accedeix als espais que ocupa la Guàrdia Civil a Catalunya. D’aquest cos policial en coneixem la seva existència, però difícilment es constata la seva presencia. Es diu que la invisibilitat el fa més operatiu per garantir la protecció del ciutadà.

El poder s’associa habitualment amb la captació de visibilitat. Si procedim a seguir-li el rastre, ens adonem que requereix per igual del seu contrari. Aquests són espais de control ocults, des d’on s’exerceix aquest sistema de seguretat; invisibilitzar al cos policial per protegir a la població.